זוג דרגות לוחם חוד סמל ח"א ///

זוג דרגות לוחם חוד