סיכת צוק איתן ( אות מלחמה )

#f64if(hasvalue,[
],[])#