פקל כיסים קורדורה כיסיכת זית

כיסיכת מבד קורדורה לאחסון כלי כתיבה מסמכים וכו'