מנעול 30 ארוך

מנעול עם מפתחות
#f64if(hasvalue,[
],[])#