שרוך הדרכה לבן

לבן - מאבטחי מתקנים
#f64if(hasvalue,[
],[])#