שרוך הדרכה סגול

סגול - קציני ומשקי ת"ש
#f64if(hasvalue,[
],[])#