חגורת קצין זית

חגורת קצין לבגדי א' רוחב רצועה 29 ממ