כומתה בקום זית

כומתה תקנית צהלית בצבע זית לחיילות כליים ולמתגייסים