כומתה בקום זית

כומתה תקנית צהלית בצבע זית לחיילות כליים ולמתגייסים
#f64if(hasvalue,[
],[])#