כומתה שריון שחור

כומתה תקנית צהלית בצבע שחור שיריון וחיילות נוספים
#f64if(hasvalue,[
],[])#