כומתה מודיעין / מגב

כומתה תקנית צהלית בצבע ירוק בקבוק מודיעין ומג"ב