כומתה מודיעין / מגב

כומתה תקנית צהלית בצבע ירוק בקבוק מודיעין ומג"ב
#f64if(hasvalue,[
],[])#