כומתה הנדסה כסוף

כומתה תקנית צהלית בצבע כסוף חיל ההנדסה