כומתה הנדסה כסוף

כומתה תקנית צהלית בצבע כסוף חיל ההנדסה
#f64if(hasvalue,[
],[])#