כומתה תקשוב סייבר

כומתה תקנית צהלית חיל התקשוב
#f64if(hasvalue,[
],[])#