כומתה הגנת הגבולות מנומר

כומתה תקנית צהלית בצבע חול מנומר