כומתה הגנת הגבולות מנומר

כומתה תקנית צהלית בצבע חול מנומר
#f64if(hasvalue,[
],[])#