אזיקון 15 יח

(15 יחידות) אזיקונים/חבקים קטנים לשימוש כללי