אזיקונים גדולים 5 יח

5 אזיקונים ארוכים לשימוש כללי