גומי לקסדה מדוגם

שפצור מגומי לקסדה, מאפשר חיבור אביזרים שונים לקסדה.
#f64if(hasvalue,[
],[])#