גומי לקסדה מדוגם

שפצור מגומי לקסדה, מאפשר חיבור אביזרים שונים לקסדה.