מד קורדינטות

מד קורדינטות למדידה ועזרה בניווט ע"ג מפות
#f64if(hasvalue,[
],[])#