מד קורדינטות

מד קורדינטות למדידה ועזרה בניווט ע"ג מפות