מיתר + שאקל + מחזיק מפתחות -

שפצור מאבטח למפתחות
#f64if(hasvalue,[
],[])#