ג'ובניקון (תפסיכת כומתה)

תפסיכת לאבטחת הכומתה לכותפת המדים
#f64if(hasvalue,[
],[])#