ג'ובניקון (תפסיכת כומתה)

תפסיכת לאבטחת הכומתה לכותפת המדים