חוט תפירה זית

חוט תפירה זית
#f64if(hasvalue,[
],[])#