חוט תפירה דקרון

חוט תפירה דקרון
#f64if(hasvalue,[
],[])#