אסלנית

כיסוי למושב האסלה מניילון (20 יחידות)
#f64if(hasvalue,[
],[])#