מראה בלתי שבירה

מתאימה לתיק רחצה ולשימוש בטוח
#f64if(hasvalue,[
],[])#