איזו סרט בידוד 10 מ שחור

סרט בידוד איזולירבנד לשימוש כללי
#f64if(hasvalue,[
],[])#