איזו סרט בידוד 10 מ שחור

סרט בידוד איזולירבנד לשימוש כללי