שק כביסה מחולק

כיסיכת לבגדים תחתונים אפשר לכבסיכת את התכולה בשק
#f64if(hasvalue,[
],[])#