דרגות לוחם חוד

זוג דרגות לוחם חוד סמ"ר ים /*/
זוג דרגות לוחם חוד סמל ים ///
זוג דרגות לוחם חוד רבט ים //
זוג דרגות לוחם חוד סמ"ר ח"א /*/
זוג דרגות לוחם חוד סמל ח"א ///
זוג דרגות לוחם חוד רבט ח"א //
זוג דרגות לוחם חוד סמ"ר שדה /*/
זוג דרגות לוחם חוד סמל שדה ///
זוג דרגות לוחם חוד רבט שדה //