דרגות קצינים ברזל

זוג דרגת א' - תא"ל ים
זוג דרגת א' - רס"ן ים
זוג דרגת א' - סרן ים
זוג דרגת א' - סגן ים
זוג דרגת א' - סג"מ - ים
זוג דרגת א' - תא"ל ח"א
זוג דרגת א' - רס"ן ח"א
זוג דרגת א' - סגן ח"א
זוג דרגת א' - סג"מ - ח"א
זוג דרגת א' - רס"ן שדה
זוג דרגת א' - סרן שדה
זוג דרגת א' - סג"מ - שדה