דרגות רקומות

זוג דרגות רקום סקוצ רסל שדה
זוג דרגות רקום סקוצ סרן ים III
זוג דרגות רקום סקוצ סגן ים II
זוג דרגות רקום סקוצ סג"מ ים I
זוג דרגות רקום סקוצ סג"מ ח"א I
זוג דרגות רקום סקוצ סגן שדה II
זוג דרגות רקום סקוצ סג"מ שדה I
זוג דרגות רקום סקוצ רסר ים
זוג דרגות רקום סקוצ רסל ים
זוג דרגות רקום סקוצ רסר ח"א
זוג דרגות רקום סקוצ רסל ח"א
זוג דרגות רקום סקוצ רסר שדה