סמלי דש בגד

סיכת צוק איתן ( אות מלחמה )
סיכת מתשאל ( סיכת מודיעין )
סיכת F35 חמקן ( סיכת ח"א )
סיכת מנהלה ( סיכת ח"א )
סיכת מערך טכני ( סיכת ח"א )
סיכת חמש ( סיכת ח"א )
סיכת פקמצית ( סיכת ח"א )
סיכת F16 ( סיכת ח"א )
סיכת F15 ( סיכת ח"א )
סיכת אפאצ'י ( סיכת ח"א )
סיכת קנב"צ ( סיכת תקשוב )
סיכת קנבצ קטן ( סיכת תקשוב )
סיכת אלקטרון קטן ( סיכת תקשוב )
סיכת אלקטרון גדול ( סיכת תקשוב )
סיכת חובש ( סיכת רפואה )
סיכת נינג'ה ( סיכת רפואה )
סיכת כנפ"צ - ( סיכת צנחנים )
סיכת גולני קטן ( סיכת גולני )
סיכת לוחם גולני ( סיכת גולני )
סיכת לוחם חוד ( אותות )
סיכת בהד 1 ( סיכות קורסים )
סיכת פזגז - ( סיכות קורסים )
סיכת מדריכות חיר ( סיכות קורסים )
סיכת מכי"ם ( סיכות קורסים )
סיכת ממ זהב ( סיכות קורסים )
סיכת מ"מ - ( סיכות קורסים )