ארנקים

פקל כיסים קורדורה כיסיכת זית
ארנקון לחוגר (זית)
ארנקון לחוגר (שחור)