חבקים ומאבטחים

כיסיכת גומי למחסנית
חבק מחסנית + כיס
חבק מתפסים צר
חבק מתפסים רחב