שפצורים ומגינים

כיסוי מגן לכוונת
בירכיות - מגן ברכיים זית (זוג)
כיסוי פקק לסתרשף
צולבת מתכת
כבל אבטוח לאקדח - קוולר תיקני