דרגות חוגרים

זוג דרגות סמר ים /*/ דרגות
זוג דרגות סמל ים /// דרגות
זוג דרגות רבט ים // דרגות
זוג דרגות סמר ח"א /*/ דרגות
זוג דרגות סמל ח"א /// דרגות
זוג דרגות רבט ח"א // דרגות
זוג דרגות סמר שדה /*/ דרגות
זוג דרגות סמל שדה /// דרגות
זוג דרגות רבט שדה // דרגות