ציוד עזר

טלק ותכשירים נגד שפשפת
כלי כתיבה ועזרים
עזרים לשטח
ציוד עזר לחייל/ת
תפירה ועזרה שנייה